Nhân Viên Kinh Doanh Đi Tỉnh ( Lương 10tr-20tr)

Mức lương: Lương thỏa thuận

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2021

Nhân Viên Content – Mảng Mỹ Phẩm

Mức lương: 7M-10M

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2021

Nhân Viên Quản Lý Hàng Hóa

Mức lương: 8M-12M

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2021

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Mức lương: 11M-13M

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2021

Nhân Viên Event

Mức lương: 8M-10M

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15-05-2021

Trưởng phòng Thiết bị Y tế

Mức lương: Cạnh tranh

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30-05-2021

Nhân viên Content (Mảng mỹ phẩm)

Mức lương: 8 - 10 triệu

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31-05-2021

Nhân viên Quản lý hàng hóa

Mức lương: Cạnh tranh

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31-05-2021

Chuyên viên Phân tích quản trị

Mức lương: Cạnh tranh

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31-05-2021

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Mức lương: 7 - 10 triệu

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31-05-2021