f1-title

Thu Cúc thấu hiểu rằng Nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu của một doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi luôn đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu. Các cá nhân sẽ được đào tạo sâu về chuyên môn, bổ sung kiến thức ngành nghề để họ có thể phát triển toàn diện.

f1-img2
f1-img1
môi trường làm việc chuyên nghiệp

Để nhân viên có thể thoải mái làm việc và phát huy tối đa năng lực của mình, Thu Cúc mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp với tiện nghi hiện đại. Tinh thần tươi mới, năng động và vui vẻ là những gì mà bạn có thể tìm thấy tại đây.

f3-img1
f3-img2
f3-img3
chế độ đãi ngộ
và phúc lợi tốt

Để nhân viên có thể thoải mái làm việc và phát huy tối đa năng lực của mình, Thu Cúc mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp Nhằm thu hút nhân tài, Thu Cúc có các chế độ đãi ngộ, khen thưởng và phúc lợi tốt cho nhân viên của mình. Chính sách lương, thưởng cao được công khai minh bạch cho từng vị trí công việc, phù hợp với kỹ năng cũng như trình độ của nhân viên. Đồng thời chúng tôi cũng thường xuyên khuyến khích, tạo động lực và tạo điều kiện để cán bộ nhân viên phát huy tối đa năng lực, đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Các sự kiện, hoạt động nội bộ cũng được tổ chức thường xuyên để gắn kết cộng đồng cán bộ nhân viên.với tiện nghi hiện đại. Tinh thần tươi mới, năng động và vui vẻ là những gì mà bạn có thể tìm thấy tại đây.