Nộp đơn ứng tuyển


Kỹ Thuật Viên Spa (Mặt, Body)

Nơi làm việc: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Ninh Bình

(1) Thông tin liên hệ của bạn

(2) CV hoặc Porfolio của bạn

Select file..

(3) Giới thiệu ngắn về bản thân