Nộp đơn ứng tuyển


Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Spa

Nơi làm việc: Bắc Ninh

(1) Thông tin liên hệ của bạn

(2) CV hoặc Porfolio của bạn

Select file..

(3) Giới thiệu ngắn về bản thân