Nộp đơn ứng tuyển


Quản lý dịch vụ hậu cần

Nơi làm việc: Thu Cúc Mega Beauty Center 70 Cầu Giấy

(1) Thông tin liên hệ của bạn

(2) CV hoặc Porfolio của bạn

Select file..

(3) Giới thiệu ngắn về bản thân