Nộp đơn ứng tuyển


Nhân viên Admin Phòng Marketing

Nơi làm việc: Phòng Marketing- Tầng 1- 444 Hoàng Hoa Thám- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

(1) Thông tin liên hệ của bạn

(2) CV hoặc Porfolio của bạn

Select file..

(3) Giới thiệu ngắn về bản thân