Bác Sĩ Răng Hàm Mặt

Mức lương: Lương thỏa thuận

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2021

Trưởng phòng Thiết bị Y tế

Mức lương: Cạnh tranh

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30-05-2021