Điều Dưỡng Chăm Sóc

Mức lương: Lương thỏa thuận

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 25-05-2021

Điều dưỡng Thẩm mỹ CNC (KTV Laser)

Mức lương: 8 - 15 triệu

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30-05-2021